Aktuelle satser 2021 + 2022

For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende: Angivet i DKK – med mindre andet er angivet 2022 2021 Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat 57.200 56.500 Beskæftigelsesfradrag 41.600 40.600 Håndværkerfradrag – håndværksydelser* 12.900 25.000 Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000 Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 8.000 Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft 6.600 6.500 Fradrag for rate-/liv…

VIGTIG INFO: Ændringer i bogførings- og regnskabsloven

Som en del af en politisk aftale mellem Regeringen og en række af folketingets øvrige partier, er der fremsat forslag om ændring i årsregnskabsloven og bogføringsloven. Ændringerne har væsentlig betydning for langt de fleste virksomheder og øvrige omfattet af enten årsregnskabsloven eller bogføringsloven fra 2022. Ændringerne omfatter: Årsregnskabsloven: Frist for godkendelse/indsendelse af årsrapport forlænges fra…

COVID-19: Aktuelle slutafregninger

Kompensationer for perioden 11. marts – 31. august 2020 (forår/sommer 2020) skulle indberettes til Erhvervsstyrelsen i løbet af efteråret – absolut sidste frist er 17. december 2021 for disse slutafregninger. Kompensationer for perioden 1. september 2020 – 30. juni 2021 skulle ifølge de oprindelige bekendtgørelser slutafregnes/indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 15. december 2021 – men fristen…

COVID-19: Nye kompensationer

Den tiltagende Covid-19 smitte har medført nye restriktioner, og afledt heraf er dele af de tidligere kompensationsordninger genåbnet med kompensationsperiode fra 1. december 2021 og foreløbigt frem til og med 28. februar 2022. De genåbnede ordninger omfatter: 100% kompensation til tvangslukkede virksomheder, primært omfattende diskoteker mv. Kompensation for faste omkostninger, hvor der forventes et omsætningstab…

Job hos 2+ Revision

Hos 2+ Revision oplever vi fortsat en markant tilgang af opgaver – vi søger derfor nye kollegaer til at være en del af væksten og udviklingen. Er du revisor med flere års erfaring fra revisor- eller regnskabsbranchen, så er denne mulighed måske noget for dig. Vi søger nye kollegaer, der matcher følgende profil: Engageret og…