Holdingselskab – hvorfor og hvordan?

Skal jeg have et holdingselskab? Der kan være mange gode grunde til at overveje et holdingselskab, f.eks. er holdingselskabet en god løsning til at smidiggøre generationsskifte i virksomheden. Samtidig giver holdingselskabet mulighed for at opsamle overskud fra din virksomhed igennem modtagelse af skattefrie udbytter. De skattefrie udbytter har 3 fordele: Holdingselskabet kan opsamle overskud uden…

Ændring i ATP-satsen

Satsen for ATP fuldtidsansatte stiger fra 1. januar 2024 med kr. 156 pr. år. Den nye sats er herefter kr. 3.564 pr. fuldtidsansat, svarende til en samlet månedssats på kr. 297 – heraf udgør medarbejderandelen kr. 99 og firmadelen kr. 198. Bruger du lønbureauer – f.eks. Bluegarden, Danløn eller andre – så vil de nye…

Digital bogføring – tiden nærmer sig

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav: Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022 Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024 Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem:…

Hvordan kan du fastholde gode medarbejdere i lavsæson?

Visse brancher præges af sæsonudsving og periodiske nedgange i aktiviteterne. I sådanne tilfælde vil det ofte være nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben, hvilken kan medføre tab af gode medarbejdere. Den generelle mangel på arbejdskraft kan bevirke, at virksomheden trods nedgang føler sig tvunget til at beholde gode medarbejdere for efterfølgende at undgå mangle på kvalificerede medarbejdere.…

Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…

Børsen Gazelle 2023

Hos 2+ Revision er vi stolte over, at vi netop (10. oktober 2023) har fået meddelelse om, at vi er tildelt Børsen Gazelle 2023. At blive kåret som Børsen Gazelle virksomhed bygger på 6 kriterier: Bruttofortjenesten skal udgøre mindst 0,5 mio.kr. Virksomheden skal have bestået i mindst 4 hele regnskabsår Virksomheden skal være etableret som…