Holdingselskab – hvorfor og hvordan?

Skal jeg have et holdingselskab? Der kan være mange gode grunde til at overveje et holdingselskab, f.eks. er holdingselskabet en god løsning til at smidiggøre generationsskifte i virksomheden. Samtidig giver holdingselskabet mulighed for at opsamle overskud fra din virksomhed igennem modtagelse af skattefrie udbytter. De skattefrie udbytter har 3 fordele: Holdingselskabet kan opsamle overskud uden…

Satser for 2023 og 2024

Skattesatser 2023 og 2024 Vi har samlet de mest relevante skattesatser for 2023 og 2024 nedenfor. Du kan finde flere relevante satser på Skattestyrelsens hjemmeside her.   2024 2023 Aktieindkomst – 27% skat (herover 42%) 61.000 58.900 Aktieindkomst – 27% skat, ægtefæller (herover 42%) 122.000 117.800 Beskæftigelsesfradrag 45.100 45.600 Servicefradrag (f.eks. rengøring mv.) 6.900 6.600…

Ændring i ATP-satsen

Satsen for ATP fuldtidsansatte stiger fra 1. januar 2024 med kr. 156 pr. år. Den nye sats er herefter kr. 3.564 pr. fuldtidsansat, svarende til en samlet månedssats på kr. 297 – heraf udgør medarbejderandelen kr. 99 og firmadelen kr. 198. Bruger du lønbureauer – f.eks. Bluegarden, Danløn eller andre – så vil de nye…

Digital bogføring – tiden nærmer sig

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav: Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022 Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024 Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem:…

Hvordan kan du fastholde gode medarbejdere i lavsæson?

Visse brancher præges af sæsonudsving og periodiske nedgange i aktiviteterne. I sådanne tilfælde vil det ofte være nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben, hvilken kan medføre tab af gode medarbejdere. Den generelle mangel på arbejdskraft kan bevirke, at virksomheden trods nedgang føler sig tvunget til at beholde gode medarbejdere for efterfølgende at undgå mangle på kvalificerede medarbejdere.…

Etablering i Grønland er gennemført – SFAI Grønland

Med virkning fra 1. juli 2023 er 2+ Revision’s hidtidige grønlandske aktiviteter – udøvet via afdelingskontoret i Sisimiut under navnet Revisoren i Sisimiut Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab – overdraget til vores etablerede revisionsvirksomhed SFAI Grønland Statsautoriserede Revisorer ApS. SFAI Grønland ApS indgår fortsat som en del af 2+ Revision. I forbindelse med etableringen er vi flyttet i…

Transfer Pricing

Pligten til at udarbejde og indberette transfer pricing dokumentation gælder for koncerner der ikke alene omfatter danske enheder, f.eks. udenlandske datterselskaber eller moderselskaber. Hvis den ultimative modervirksomheds samlede koncern har en balance under 125 mio.DKK eller årlig omsætning på under 250 mio.DKK er dokumentationspligten begrænset til koncerner/selskaber, der har kontrollerede transaktioner med enheder udenfor EU/EØS.…

Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…