Den tiltagende Covid-19 smitte har medført nye restriktioner, og afledt heraf er dele af de tidligere kompensationsordninger genåbnet med kompensationsperiode fra 1. december 2021 og foreløbigt frem til og med 28. februar 2022.

De genåbnede ordninger omfatter:

  • 100% kompensation til tvangslukkede virksomheder, primært omfattende diskoteker mv.
  • Kompensation for faste omkostninger, hvor der forventes et omsætningstab på 30% eller derover – ordningen gælder for alle virksomheder der senest 7. december 2021 var registreret med et CVR-nummer
  • Kompensation for faste omkostninger kan søges for omsætningstab i hele perioden 1. december 2021 – 28. februar 2022, eller alternativt baseret på et forventet omsætningstab i december 2021 alene
  • Kompensation for omsætningstab for selvstændige og freelancere med omsætningstab på 30% eller derover. Kompensationen udgør max. kr. 33.000 pr. måned
  • Arrangørordning – hvor indendørs arrangementer med mindst 350 deltagende personer enten aflyses eller udskydes (kunstforestillinger, koncerter, foredrag og undervisning mv.)

Ansøgningsadgangen er endnu ikke åbnet, men forventes åbnet via www.virk.dk indenfor kort tid.

Referenceperioder mv. forventes identisk med tidligere kompensationsordninger.