For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende:

Angivet i DKK – med mindre andet er angivet 2022 2021
Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat 57.200 56.500
Beskæftigelsesfradrag 41.600 40.600
Håndværkerfradrag – håndværksydelser* 12.900 25.000
Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000
Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 8.000
Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft 6.600 6.500
Fradrag for rate-/liv pension 59.200 58.500
Max. Skattefrie personalegaver pr. år (inkl. Julegaver) 1.200 1.200
Mindste beskatningsgrundlag – fri bil 160.000 160.000
Værdi af fri bil:

  Indtil værdi kr. 300.000

  Over kr. 300.000

  Grundlag for grøn ejerafgift (i beskatningsgrundlaget)

 

24%

21%

350%

 

25%

20%

250%

Værdi fri telefon, PC, internet 3.000 3.000
Kostgodtgørelse for lønmodtagere pr. døgn (skattefrit) 539 532
Logigodtgørelse pr. døgn (skattefrit) 231 228
Rejsefradrag – max. 29.600 29.300
Sommerhusudlejning – bundgrænse ved udlejning via bureau (skattefri indtægt) 43.200 42.700
Sommerhusudlejning – bundgrænse 40%-reglen for lejeindtægt 11.900 11.700
Kørselsfradrag 25-120 km. 1,98 1,90
Kørselsfradrag over 120 km. 0,99 0,95
Skattefri kørselsgodtgørelse – indtil 20.000 km. årligt 3,51 3,44
Skattefri kørselsgodtgørelse – udover 20.000 km. Årligt 1,98 1,90
Skattefrie gaver til børn/forældre 69.500 68.700
Skattefrie gaver til svigerbørn 24.300 24.000
Afskrivning – småsaldi under kr. 31.000 30.700
Afskrivning – småaktiver under kr. 14.400 14.600
Max. Indskud aktiesparekonto 103.500 102.300
Boafgift/arveafgift nærtstående – udover bundgrænse 15% 15%
Tillægsboafgift – ikke-nærtstående 25% 25%

*) Håndværkerydelser kan kun indgå i håndværkerfradraget, såfremt ydelsen er leveret inden 1. april 2022.