Driver du selskab, har du mulighed for at indbetale ekstra selskabsskat før opkrævning af eventuelle restskatter. Det kan være aktuelt, hvor selskabets overskud overstiger den forventning der var ved fastsættelse af ordinære a’conto selskabsskatter der er opkrævet og betalt henholdsvis 20. marts og 20. november.

De 2 ordinære rater 20. marts 2021 og 20. november 2021 vedrører begge indkomståret 2021, der afsluttes i perioden 2. april 2021 til og med 1. april 2022.

Ønsker du at indbetale ekstra a’conto selskabsskat for indkomståret 2021 eller betale en allerede beregnet restskat for indkomståret, så har du mulighed for at indbetale en 3. rate, hvor betalingsfristen er 1. februar 2022.

Før du benytter 3. rate er det vigtigt, at du:

  • via selskabets login til selskabets skattekonto indberetter 3. rate med beløb
  • herefter indbetaler ratebeløbet ved anvendelse af FIK-koden, som du finder ved login på selskabets skattemappe

Indbetaler du frivilligt til 3. rate uden forudgående indberetning, tilbagesender SKAT indbetalingen til selskabet – med mindre selskabet samtidig har hævet udbetalingsgrænsen på skattekontoen. Har du hævet beløbet på skattekontoen udbetales beløbet ikke, men beløbet vil omvendt ikke blive registreret som frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2021.

Du kan læse mere om frivillig a’conto selskabsskat samt indberette og betale frivilligt her.

Har du brug for assistance med indberetning af selskabsskatter eller brug for hjælp til beregning af restskatter, så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.