Velkommen hos 2+ Revision Statsaut. Revisorer

2+ Revision søger medarbejdere

Læse mere her.

2+ Revision er en statsautoriseret revisionsvirksomhed med base i Haderslev og arbejder på et etablering af kontor i Kolding i løbet af 2021 – men i øvrigt uden geografisk begrænsning i placering af kunder og opgaver. Vi betjener således i dag kunder i hele landet samt kunder med base i det øvrige Norden, Færøerne og Grønland, sidstnævnte igennem et kontor i Sisimiut (Holsteinsborg).

2+ Revision er et uafhængigt revisionsfirma. Det betyder, at vi ikke deltager i eller er styret af overordnede retningslinjer der begrænser vore opgaver og kundetyper. Vi har uformelle samarbejdsaftaler med specialenheder indenfor moms, afgifter og skat, ligesom vi samarbejder med revisorer i andre nordiske lande.

Hos 2+ Revision leverer vi alle de traditionelle ydelser, som kendetegner en traditionel – men også moderne og visionær – revisionsvirksomhed. Herudover har vi igennem mange år oparbejdet kernekompetencer indenfor områder som dødsbobehandling, omstrukturering, køb/salg af virksomheder samt fundraising (kapitalfremskaffelse) mv.

Vores vision er at sætte vore kunder i centrum for at opnå optimale og langsigtede løsninger. Denne vision har vi arbejdet på siden 2014 igennem udsagnet “bæredygtig rådgivning”.

En del af denne vision indebære, at vi har forpligtet os til at holde vores kunder og samarbejdspartnere løbende ajour med relevante nyheder og tiltag. Denne vision operationaliseres igennem vores nyhedsmail, som vi anvender til relevant og målrettet information for vore kunder.

Herudover arrangere vi løbende events og kurser for kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede – alt med henblik på at give vores kunder m.fl. et godt udgangspunkt for at præstere optimalt.

Hos 2+ Revision tror vi på, at vi igennem det at skabe et stærkt fundament for vore kunder, medføre at vi sammen med vore kunder kan leve på en succes, som gør os – og vore kunder – endnu bedre. Vil du med om bord, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Januar-februar 2022

Som følge af den fortsatte smitterisiko,

tilstræber vi hos 2+ Revision at afvikle vores møder via Teams/Zoom.

Har du behov for instruktion i afholdelse af et online-møde

med os, så kontakt os på telefon 74 53 22 99.

2+ Revision globalt: