Kompensationer for perioden 11. marts – 31. august 2020 (forår/sommer 2020) skulle indberettes til Erhvervsstyrelsen i løbet af efteråret – absolut sidste frist er 17. december 2021 for disse slutafregninger.

Kompensationer for perioden 1. september 2020 – 30. juni 2021 skulle ifølge de oprindelige bekendtgørelser slutafregnes/indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 15. december 2021 – men fristen er udskudt. Ny forventet frist for slutafregning for denne periode er 30. juni 2022 og vil være en ny frist for alle kompensationer i perioden frem til og med 31. december 2021.

Fristforlængelsen medføre, at slutafregningen kan klargøres og indberettes sammen med virksomhedens selvangivelse/årsrapport, forudsat at virksomhedens regnskabsår er kalenderåret. For selskaber med skævt regnskabsår vil fristen for slutafregningen formentlig også fortsat være 30. juni 2022 og kan derfor ikke afvente udarbejdelse af årsrapport for 2021/22-året.

Har du brug for assistance i forhold til forestående slutafregning – eller er din virksomheds slutafregning udtaget til revisorkontrol – så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.