Holdingselskab – hvorfor og hvordan?

Skal jeg have et holdingselskab? Der kan være mange gode grunde til at overveje et holdingselskab, f.eks. er holdingselskabet en god løsning til at smidiggøre generationsskifte i virksomheden. Samtidig giver holdingselskabet mulighed for at opsamle overskud fra din virksomhed igennem modtagelse af skattefrie udbytter. De skattefrie udbytter har 3 fordele: Holdingselskabet kan opsamle overskud uden…

Satser for 2023 og 2024

Skattesatser 2023 og 2024 Vi har samlet de mest relevante skattesatser for 2023 og 2024 nedenfor. Du kan finde flere relevante satser på Skattestyrelsens hjemmeside her.   2024 2023 Aktieindkomst – 27% skat (herover 42%) 61.000 58.900 Aktieindkomst – 27% skat, ægtefæller (herover 42%) 122.000 117.800 Beskæftigelsesfradrag 45.100 45.600 Servicefradrag (f.eks. rengøring mv.) 6.900 6.600…

Transfer Pricing

Pligten til at udarbejde og indberette transfer pricing dokumentation gælder for koncerner der ikke alene omfatter danske enheder, f.eks. udenlandske datterselskaber eller moderselskaber. Hvis den ultimative modervirksomheds samlede koncern har en balance under 125 mio.DKK eller årlig omsætning på under 250 mio.DKK er dokumentationspligten begrænset til koncerner/selskaber, der har kontrollerede transaktioner med enheder udenfor EU/EØS.…

Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…

Skattetillæg selskaber

En del selskaber er fejlagtigt pålagt kontrollovstillæg på årsopgørelsen for indkomståret 2022 som følge af for sent indsendt oplysningsskema (selvangivelse). I en del tilfælde er der tale om en fejl i Skat’s systemer, idet oplysningsskema er indsendt efter 1. juli 2023, men dog indenfor den udskudt frist 25. august 2023. Hvor kontrollovstillægget er baseret på…

Selskaber: Selvangivelsesfrist udskudt

Fristen for selskabers indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023. Fristforlængelsen kommer efter at Skattestyrelsens bagvedliggende system har været nedlukket i en periode i foråret på grund af vedligeholdelse og opdatering samt efterfølgende ustabil afvikling af systemerne – hvilket har medført mange timeouts og manglende loginadgang til indberetning.…

Nye ejendomsvurderinger

Processen med de nye ejendomsvurderinger er skudt i gang. I første omgang har mange med en ejendom i landzone oplevet en fornyet vurdering og omklassifikation af ejendommen, som medfører at ejendommen klassificeres som byzone og beboelse. Effekten af omklassifikationen er, at ejendomsværdiskatterne ændres – men ejendomsskatten vil samtidig blive korrigeret afledt af den nye klassifikation.…

A-skatter: Udskydelse af betalingsfrister

Som en del af Regeringens erhvervspakke til erhvervslivet afledt af de høje inflationsrater i slutningen af 2022 og primo 2023, er der vedtaget en midlertidig fristudskydelse for betaling af A-skatter og AM-bidrag for juni og juli måned 2023. Udskydelserne er sammensat således: Juni: Små/mellemstore virksomheder: Oprindelige frist 10. juli 2023 – udskudt til oktober 2023…