Udfasning af iværksætterselskaber – IVS’er

Der er politisk vilje til at se på reglerne om Iværksætterselskaber – bl.a. afledt af, at der blandt denne selskabstype er mange konkurser og tvangsopløsninger, med deraf tab for staten ved manglende afregning af skatter, moms og afgifter. Politisk drøftes aktuelt en mulighed for at udfase selskabsformen over de kommende 2 år – således at…

Tvangsopløsning af selskaber

I november-december 2018 er mange aktie-, anparts- og iværksætterselskaber blevet overbragt til skifteretterne af Erhvervsstyrelsen – med anmodning om en tvangsopløsning – som følge af at selskaberne ikke indenfor en varslet frist har registreret reelle ejere i CVR-registeret. Kravet om registrering af reelle ejere gælder, uagtet at en virksomhed ikke har reelle ejere. Er din…

Lån mellem selskaber – husk renten

Siden selskabsskatteloven blev ændret, således der mellem koncernforbundne danske selskaber blev tvunget sambeskatningspligt – har der været en tendens til at undlade renteberegning mellem selskaber. Årsagen hertil har været et argument om, at en renteindtægter på 10 tkr. hos A og en tilsvarende renteudgift på 10 tkr. hos B i en sambeskatning vil medføre en…