Der er politisk vilje til at se på reglerne om Iværksætterselskaber – bl.a. afledt af, at der blandt denne selskabstype er mange konkurser og tvangsopløsninger, med deraf tab for staten ved manglende afregning af skatter, moms og afgifter.

Politisk drøftes aktuelt en mulighed for at udfase selskabsformen over de kommende 2 år – således at eksisterende iværksætterselskaber skal omdannes til aktie- eller anpartsselskaber inden 2 år, kombineret med at der fra en snarligt vedtagelsestidspunkt ikke længere vil være adgang til stiftelse af nye iværksætterselskaber.

Omdannelse af iværksætterselskaberne sker igennem selskabernes indtjening af den nødvendige kapital for at kunne omdannes til f.eks. anpartsselskab, hvilket indebære, at iværksætterselskabets egenkapital ved omdannelsen skal udgøre mindst 50.000 kr., svarende til det nuværende kapitalkrav for anpartsselskab. I tilknytning til ændring af loven omkring iværksætterselskaber forventes kapitalkravet for anpartsselskaber tilsvarende nedsat – til forventeligt kr. 40.000.

Vi vil igennem vores nyhedsmail og her på siden løbende orienterer om lovregulering på selskabsområdet.