I november-december 2018 er mange aktie-, anparts- og iværksætterselskaber blevet overbragt til skifteretterne af Erhvervsstyrelsen – med anmodning om en tvangsopløsning – som følge af at selskaberne ikke indenfor en varslet frist har registreret reelle ejere i CVR-registeret. Kravet om registrering af reelle ejere gælder, uagtet at en virksomhed ikke har reelle ejere.

Er din virksomhed havnet i en tvangsopløsning, kan den genoptages. Anmodning om genoptagelse skal være sket indenfor 3 måneder efter, at overbringelse til skifteretten har fundet sted – ellers kan genoptagelse ikke finde sted.

Som krav for en genoptagelse gælder i øvrigt:

  • Selskabet må ikke indenfor de seneste 5 år have været taget under en tvangsopløsning
  • Uafhængig revisor skal bekræfte, at a) formuen i virksomheden mindst har samme størrelse som den registrerede selskabskapital og b) der ikke er udlån i ledelse og kapitalejere

Er du havnet i en tvangsopløsning, men hvor det er hensigten at virksomheden skal fortsætte/genoptages – så kontakt os for en drøftelse, så vi sammen kan sikre virksomhedens fortsættelse.