Tvangsopløsning af selskaber

I november-december 2018 er mange aktie-, anparts- og iværksætterselskaber blevet overbragt til skifteretterne af Erhvervsstyrelsen – med anmodning om en tvangsopløsning – som følge af at selskaberne ikke indenfor en varslet frist har registreret reelle ejere i CVR-registeret. Kravet om registrering af reelle ejere gælder, uagtet at en virksomhed ikke har reelle ejere. Er din…