Udfasning af iværksætterselskaber – IVS’er

Der er politisk vilje til at se på reglerne om Iværksætterselskaber – bl.a. afledt af, at der blandt denne selskabstype er mange konkurser og tvangsopløsninger, med deraf tab for staten ved manglende afregning af skatter, moms og afgifter. Politisk drøftes aktuelt en mulighed for at udfase selskabsformen over de kommende 2 år – således at…