Skal jeg have et holdingselskab? Der kan være mange gode grunde til at overveje et holdingselskab, f.eks. er holdingselskabet en god løsning til at smidiggøre generationsskifte i virksomheden. Samtidig giver holdingselskabet mulighed for at opsamle overskud fra din virksomhed igennem modtagelse af skattefrie udbytter. De skattefrie udbytter har 3 fordele:

  • Holdingselskabet kan opsamle overskud uden skattebetaling, hvor dette overskud kan anvendes til andre projekter, f.eks. investering i ejendom, værdipapirer eller andre aktiviteter der ikke er knyttet til den drift du allerede er beskæftiget med
  • Når midlerne overgår til holdingselskabet fra driftsselskabet som udbytter sikres de mod den driftsrisiko der er i driftsselskabet (dette forudsætter dog, at pengene overføres til holdingselskabets bank). Disse midler må gerne genudlånes til driftsselskabet, men bliver herved behæftet med risiko
  • Når du en gang skal generationsskifte din virksomhed, fastsættes dele af prisen for virksomheden på grundlag af den formue der er i din virksomhed. Hvis du ad åre har reduceret formuen ved at udlodde udbytter til dit holdingselskab, reduceres prisen og en køber vil herved have nemmere ved at skatte kapital til købet – uden at du som sælger mister penge, da du jo undervejs har fået ”betaling” via udbytter

Et holdingselskab skal eje mindst 10% af driftsselskabet for at opnå ret til at modtage udbytter skattefrit. Er man flere ejere i driftsselskabet, kan man stå i en situation at dette ejerkrav ikke er opfyldt. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at etablerer et eller flere fælles holdingselskaber med henblik på at opnå en ejerandel på mindst 10%.

Et holdingselskab er i realiteten blot et aktie- eller anpartsselskab, men hvor det primære formål er at ”holde” anparter/aktier i et andet selskab, deraf navnet ”holding”selskab. Der er ikke krav om, at holdingselskabet skal bære navnet ”holding”.

Før du overvejer at etablere holdingselskab, bør du overveje:

  • Er det sandsynligt, at du kan generationsskifte din virksomhed – herunder er det sandsynligt, at en køber vil købe anparterne/aktierne i dit driftsselskab eller blot vil købe ”indholdet”
  • Kan dit driftsselskab genere et overskud der overstiger grænsen for udlodning af personligt udbytte med en skatteprocent på 27% – hvis ja, kan etablering være relevant hvis du ønsker at begrænse udlodning af udbytte til dig selv personligt til kr. 61.000 (2024-sats) – eller kr. 122.000 for ægtefæller

Hvis du generelt ønsker at udlodde alt overskud fra driftsselskab til holding – og herefter udlodde et tilsvarende udbytte til dig personligt, elimineres væsentlige incitamenter til holdingselskabet – og en etablering af holding er i sådanne situationer derfor ikke begrundet i de fordele der er ved holdingselskabet.

Driver du allerede virksomhed igennem selskab, kan holdingselskabet etableres ved, at dit ejerskab til driftsselskabet ombyttes i forholdet 1:1 med nye andele i dit eget nye holdingselskab. Denne ombytning kan som udgangspunkt gennemføres skattefrit.

Driver du virksomhed i personligt regi – enkeltmandsvirksomhed – kræver holdingetableringen, at du omdanner din personlig virksomhed til selskab og herefter ombytter andele til holdingselskab. Dette kan ske enten ved en skattefri omdannelse og ombytning, eller at du handler din virksomhed fra dig personligt til eget selskab. Sidste del vil dog som udgangspunkt medføre beskatning af avancer ved overdragelse.

Vil du vide mere om holdingselskab, selskabsetablering mv., så kontakt din 2+ revisor eller kontakt os på telefon 7453 2299 (Grønland +299 582299) eller mail info@2plus-revision.dk (Grønland info@sfai-greenland.gl).