Juletid og nytår er tiden, hvor de sidste aktiviteter og overvejelser – der kan påvirke 2019 – skal planlægges og gennemføres.

Vi har nedenfor samlet de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på før årsskiftet:

Julegaver til personale

Du må give dine medarbejdere julegaver til en samlet værdi på op til kr. 800. Har du ikke i løbet af året givet personalet gaver iøvrigt – herunder fødselsdags- og jubilæumsgaver mv. – er beløbet forhøjet til kr. 1.200.

Gaver må ikke være kontanter eller gavekort, der kan veksles til kontanter.

Skattebetalinger – personlig

Du har mulighed for at foretage frivillig indbetaling af skatter vedr. indkomståret 2019 frem mod 31. december 2019. Indbetaler du efter 31. december 2019 vil der ved eventuelle restskatter blive opgjort rentebeløb fra 1. januar 2020 og frem til indbetalingsdatoen i 2020. Frivillig indbetalinger vedrørende 2019 kan ske frem til 30. juni 2020, herefter opkræves restskatter i rater i efteråret 2020, dog således at op mod kr. 20.000 indregnes i din forskudsskat for 2021.

Skattebetalinger – selskaber

Forventer du at dit  selskab tjener mere i indkomståret 2019 end den betalte a’conto selskabsskat i marts og november 2020, har du mulighed for at indbetale selskabsskat ved 3. rate. 3. rate indbetales i februar 2020, men før du har adgang til at foretage denne frivillige a’conto indbetaling, skal du via skat.dk/erhverv (med login) indtaste den ønskede a’conto rate – i modsat fald returnerer skat din indbetaling, idet indbetalingen da ikke kan henføres til et aktuelt krav.

Tast-selv personlige

Anvender du fortsat tast-selv kode til skat (www.skat.dk) skal du være opmærksom på, at disse ophøre pr. 1. juli 2020 (oprindeligt fastsat til 1. januar 2020). Efter udløbsdatoen skal alle borgere anvende NemID til login, med mindre der er givet separat tilladelse til at undlade NemID via borger.dk.

Pensioner

Skal du have fradrag for indbetaling til rate- og/eller livrente pensioner for indkomståret 2019, skal disse indbetales senest 30. december 2019. Vær samtidig opmærksom på, at indbetaling til virksomhedsrelaterede 30%-ordningerr (kun livrente) også skal indbetales senest 30. december 2019 – og disse skal indbetales på særskilt oprettet police (du kan ikke anvende eksisterende private policer/ordninger). Har du tidligere oprettet/indskudt på en 30%-ordning som livrente, kan du dog indbetale til denne.

Har du solgt virksomhed i 2019 – eller en væsentlig del af din virksomhed – kan du indbetale dele af provenuet fra salget til en ophørspension. Sådanne pensioner kan du opnå fradrag for i 2019 – til modregning i provenuet – men indbetalingen til ordningen kan udskydes til senest 30. juni 2020.

 

Har du brug for en gennemgang af dine muligheder, så kontakt 2+ Revision på info@2plus-revision.dk eller på telefon 74532299.