En del selskaber er fejlagtigt pålagt kontrollovstillæg på årsopgørelsen for indkomståret 2022 som følge af for sent indsendt oplysningsskema (selvangivelse).

I en del tilfælde er der tale om en fejl i Skat’s systemer, idet oplysningsskema er indsendt efter 1. juli 2023, men dog indenfor den udskudt frist 25. august 2023.

Hvor kontrollovstillægget er baseret på fejl, har Skattestyrelsen udsendt meddelelse herom medio oktober 2023 og ny årsopgørelse udsendes til selskabet.

Har du derfor modtaget en årsopgørelse som indeholder et kontrollovstillæg, bør du sikre at du efterfølgende modtager ny årsopgørelsen uden tillægget, såfremt du har indsendt oplysningsskemaet indenfor fristen 25. august 2023.

Er du i tvivl om dit selskab er blevet pålagt skattekontrollovstillæg og om du evt. kan forvente dette tilbageført, så kontakt din 2+ revisor eller ring til os på telefon 7453 2299, mail info@2plus-revision.dk.