Officielt blev der fra 9. marts 2020 adgang til årsopgørelserne hos SKAT for 2020. Reelt var der allerede fra 6. marts 2020 adgang til årsopgørelsen.

Hvad sker der fra nu af?

Årsopgørelserne ligger klar til gennemsyn på skattemappen (www.skat.dk) frem til ultimo marts 2020. I denne periode er der adgang til at ændre og tilføje i årsopgørelsen – men kun visse oplysninger. Du kan således justerer dit kørselsfradrag, indsætte nye lønmodtagerfradrag – herunder håndværker-/servicefradrag samt indtaste renter på ikke indberettede gældsforpligtelser. Indtaster du disse data medtages de på den første endelige årsopgørelse – det betyder du ikke får flere årsopgørelser.

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du undgå at få flere årsopgørelser – ved at færdiggøre dit skatteregnskab inden udgangen af marts og herefter indtaste din virksomhedsindkomst, der herefter medtages i årsopgørelse nr. 1.

Skattekalenderen

9. marts 2020: Årsopgørelserne er klar (med evt. ændringer) og kan ses i skattemappen (TastSelv)

April 2020: Årsopgørelser udsendes på papir, men kun til borgere fritaget for digital post (øvrige modtager årsopgørelsen via digital post / eboks)

3. april 2020: Udbetaling af overskydende skat baseret på årsopgørelse nr. 1 (ændres selvangivelsen efterfølgende, modtages ny årsopgørelse og evt. tidligere udbetalt overskydende skat genopkræves)

1 maj 2020: Deadline for at rette årsopgørelsen (herefter skal anmodes om genoptagelse, gælder ikke erhvervsdrivende)

1 juli 2020: Deadline for at indtaste/udfylde selvangivelse for selvstændigt erhvervsdrivende

1 juli 2020: Frist for frivillig indbetaling af restskatter uden ekstra procenttillæg (der beregnes rentetillæg for perioden 1. januar 2020 til indbetalingsdatoen)

 

Vil du vide mere om selvangivelse, frister, fradrag med videre – så kontakt 2+ Revision på info@2plus-revision.dk eller telefon 7453 2299.