Skattestyrelsen har netop udsendt meddelelse om opkrævning af a’conto selskabsskat til alle danske selskaber, dog bortset fra selskaber der indgår i sambeskatning med andre selskaber.

Den ordinære a’conto selskabsskat skal betales således:

  • 1. rate: Indbetalingsperiode 1. marts – 22. marts 2021
  • 2. rate: Indbetalingsperiode 1. november – 22. november 2021

Ønsker du at indbetale frivilligt – altså udover a’conto raten som meddelt fra Skattestyrelsen, så skal du indberette den frivillige betaling ved login på skattemappen på www.skat.dk senest inden forfaldsdato for de ordinære rater som anført ovenfor.

Indberetter du ikke den frivillige indbetaling før indbetalingen – vil din indbetaling blive sendt retur til dig, med mindre du i forvejen har hævet udbetalingsgrænsen på skattekontoen, f.eks. som følge af udskudte betalingsfrister afledt af Covid-19.

3. rate af a’conto selskabsskat har forfald (og betalingsfrist) den 1. februar 2022 for indkomståret 2021, altså indkomstår (regnskabsår) der starter fra 2. april 2021 og afsluttes senest 1. april 2022. Også 3. rate kræver indberetning om indbetaling før indbetaling.