Den hidtidige momslåneordning ophørte (ansøgningsfrist udløb) den 18. december 2020.

De eksisterende låneordninger vedr. moms skal tilbagebetales senest 1. november 2021.

Der er politisk fremsat lovforslag om ny adgang til optagelse af et såkaldt A-skatte lån for virksomheder. Ordningen medføre, at virksomheder kan optage rentefrit lån hos SKAT for et beløb svarende til de i januar 2021 indbetalte A-skatter, der udgør indeholdt A-skat for august 2020 (udskudt betalingsfrist) der betales 29. januar 2021 samt ordinær indeholdt A-skat for december 2020 der er betalt 18. januar 2021.

Låneordningen er endnu ikke vedtaget ved lov, men der er politisk flertal for aftalen – så vi forventer at denne vedtages.

Lån efter ordningen ansøges via www.skat.dk og forudsætter at de A-skatteindeholdelser som udgør lånebeløbet er indbetalt til SKAT.

Er din virksomhed påvirket af Covid-19 situationen eller tvangslukket, kan låneordningen være attraktiv for dig – bl.a. fordi ordningen er rentefri og fordi ordningen sikre likviditet til kommende betaling af udskudte momstilsvar den 1. marts 2021 – hvor halvårsregistrerede virksomheder skal betale momstilsvar for hele kalenderåret 2020.

Har du brug for rådgivning om låneordningen eller iøvrigt behov for en likviditetsvurdering i forbindelse med de udskudte offentlige betalingsfrister, så kontakt din revisor hos 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller skriv til os på info@2plus-revision.dk.