Opdateret 23. juni 2023

Den nye bogføringslov fra 2022 er delvist trådt i kraft. Det betyder, at du skal være opmærksom på følgende nye krav til din virksomhed:

  • Krav om procedurebeskrivelse: Kravet gælder fra 1. januar 2023
  • Digitalt krav til bilag, herunder opbevaring: Kravet gælder fra 1. juli 2024 (udskudt fra oprindeligt 1. januar 2024)

Erhvervsstyrelsen – som varetager administrationen af den nye bogføringslov og udføre tilsynsopgaver afledt af loven – har udarbejdet en skabelon til procedurebeskrivelse, som du finder her.

Ovenstående krav gælder for alle selskaber (ApS, A/S osv.) samt for enkeltmandsvirksomheder med en omsætning over kr. 300.000 årligt. Dog gælder krav om digital opbevaring af bilag først fra 1. januar 2026 for enkeltmandsvirksomheder.

I efteråret 2023 forventes Erhvervsstyrelsen gennemførelse af kontrol og godkendelse af en række standardsystemer. Det medføre efterfølgende, at virksomheder der anvender ét af de godkendte systemer, som udgangspunkt ikke kontrolleres for overholdelse af bogføringen af Erhvervsstyrelsen – idet styrelsen gennemføre kontrollen hos IT-virksomhederne der udbyder systemerne.

For virksomheder der ikke anvender et godkendt system, vil Erhvervsstyrelsen kunne udføre bogføringskontroller hos virksomhederne, alternativt kræve en revisorerklæring om, at det anvendte system og virksomhedens procedurer overholder bogføringslovens krav.

Tidligst efter 1. januar 2024 skal alle omfattede virksomheder indberette data til Erhvervsstyrelsen om, hvilket bogføringssystem der anvendes. Virksomhederne modtager meddelelse herom via eboks, når indberetningsløsningen er klar.

I tilknytning til den nye bogføringslov er der samtidig sket udvidelse af kravene om anvendelse af revisorerklæring i årsrapporter for selskaber, såfremt selskabet er omfattet af en af de 11 udpegede risikobrancher eller med en balancesum over 50 mio.kr.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for din virksomhed – så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk.