Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning.

A-skattelån:

Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021.

Eksempel:

En virksomhed har for februar 2021 indeholdt/indberettet kr. 25.000 i A-skat + AM og kr. 35.000 for marts 2021.

Gennemsnitlig månedlige A-skat + AM er herefter kr. 30.000.

Lånegrænsen er herefter kr. 90.000.

 

A-skattelånet forfalder til samlet indfrielse den 1. februar 2022.

Ansøgning gennemføres via virk.dk med virksomhedens NemID (medarbejdersignatur) og skal være ansøgt senest 31. marts 2021. Ekspeditionstiden forventes at være indenfor 5 hverdage.

Du kan gå direkte til ansøgningen her.

Momslån

Den tidligere ordning for momslån er genetableret. Det betyder, at den moms der skal afregnes 1. marts 2021, som kan omfatte 1. og 2. halvår 2020 eller 3. og 4. kvartal 2020, kan udskydes med et rentefrit momslån til nyt forfald den 1. februar 2022.

Der skal søges om momslån via virk.dk og det forudsætter, at virksomheden på sædvanlig vis har indberettet momstilsvaret for de aktuelle perioder der som udgangspunkt forfalder til betaling 1. marts 2021.

Skatteministeriet har meddelt, at det ikke er et vilkår, at momstilsvaret først indbetales for herefter ved godkendelse af låneansøgningen bliver genudbetalt.

Virksomheder der vil benytte ordningen skal således via virk.dk ansøge senest 31. marts 2021 om momslån, men samtidig senest 1. marts 2021 have indberettet momstilsvar for de aktuelle perioder.

Ordningen er endnu ikke åbne for ansøgning – men vi opdaterer nyheden med link direkte til ansøgningen så snart ordningen åbnes.