Fristen for indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber, der har regnskabsafslutning 31. december 2018 nærmer sig. Selvangivelserne skal indberettes senest 1. juli 2019. Der tillægges kontrollovstillæg samt gebyr og renter, ved for sen indberetning. Har din virksomhed været uden aktivitet, skal du fortsat indberette – da indberetningspligten gælder uanset aktivitetens omfang, så længe der er en “aktiv” virksomhed. Aktiv virksomhed består bl.a., når du er knyttet til et ikke-ophørt CVR-nummer.

Efter 1. juli 2019 skal du være opmærksom på følgende kommende frister/deadlines:

 • 15. juli 2019: Indberetning/betaling af vandafgifter for 1. halvår 2019 + Indberetning/betaling lønsumsafgift 2. kvartal 2019
 • 15. august 2019: Indberetning/betaling af lønsumsafgift for 2018 (årsopgørelse)
 • 1. september 2019: Indberetning/betaling af moms for hhv. 2. kvartal + 1. halvår 2019
 • 20. september 2019: Forfaldsdato for 1. af 3 rater restskattebetaling vedr. 2018 (personer)
 • 20. oktober 2019: Forfaldsdato for 2. af 3 rater restskattebetaling vedr. 2018 (personer)
 • 20. november 2019: Forfaldsdato for 3. af 3 rater restskattebetaling vedr. 2018 (personer)
 • 20. november 2019: Forfaldsdato for tvungen og frivillig 2. rate a’conto selskabsskat for indkomståret 2019 (selskaber)
 • 20. november 2019: Forfaldsdato for betaling af restskatter vedr. indkomståret 2018 (selskaber)
 • 1. december 2019: Indberetning/betaling af moms for 3. kvartal 2019

Er du ejer af et selskab (aktie-, iværksætter- eller anpartsselskab) med regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2019 – skal du være opmærksom på, at dette regnskab skal være udarbejdet og godkendt senest 30. november 2019.

I øvrigt gælder følgende overordnede retningslinjer for frister, som kan være vigtige for dig:

 • A-skatter som arbejdsgiver, skal betales den 10. i måneden efter lønperioden
 • Udbytteskatter skal af udbyttebetalende selskab afregnes til skat senest den 10. i måneden efter vedtagelse af udbytte (vedtagelsesdato, ej udbetalingsdato)
 • Selskabers årsrapporter skal godkendes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, og indsendes senest 7 dage efter generalforsamlingens godkendelse
 • Selskabers selvangivelse (oplysningsskema) skal indberettes digital og senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning

Der kan være forhold eller omstændigheder, der medføre afvigelser i forhold til de anførte standardfrister.