Skatteministeren har den 20. november 2019 fremsat det længe ventede – og frygtede – lovforslag, som tilbageruller den tidligere vedtagne nedsættelse af bo- og arveafgiften fra oprindeligt 15 % til 4 % i 2020 (2019: 5 %).

Lovforslaget indebære, at bo- og arveafgiften for transaktioner gennemført fra 1. januar 2020 forhøjes til 15 % – altså en reel forøgelse med 10 % point (fra 5 % i 2019 til 15 % i 2020).

Som kompensation for den likvide påvirkning forøgelsen har, er de eksisterende henstandsregler med betaling af afgiften efter lovforslaget udvidet fra nuværende 15 til 30 år. Disse regler er relativt komplicerede og medføre en række byrder for afgiftspålagte virksomhed/person. Henstandsbeløbet bliver samtidig løbende indekseret og medføre således reelt en renter og dermed en fordyrelse af et generationsskifte.

Går du med overvejelser omkring generationsskifte til nærtstående, hvor afgiften vil være relevant, anbefaler vi at du allerede nu vurderer om der er mulighed for gennemførelse af transaktionen i 2019. Er du i tvivl, så kontakt din 2+ revisor på info@2plus-revision.dk.