Fristen for indberetning af slutafregningen for modtagne Covid-19 kompensationer fra midten af 2020 og senere – omfattende kompensationer for tabt omsætning, faste omkostninger og/eller lønkompensationer var oprindeligt 30. september 2022 – men Erhvervsstyrelsen meddeler på hjemmesiden www.virk.dk nu at fristen er forlænget/udsat til 30. oktober 2022.

Udsættelsen kommer efter et markant pres på styrelsens systemer og flere fejl ved indberetningsforsøg.

Vær i forbindelse med din indberetning opmærksom på, om der ved indsendelse fremgår krav om revisorbistand – i så fald er indberetningen først endelig når revisor har udført en række fastsatte handlinger/kontroller, fastsat af Erhvervsstyrelsen, og revisor herefter har uploaded sin erklæring til styrelsen.

Er der krav om revisorbistand skal revisors erklæring være uploaded senest 8 uger efter at virksomheden har indsendt sin slutafregning, dog senest 8 uger efter den nye frist – altså 8 uger efter 30. oktober 2022.

Er du i tvivl om din virksomheds indberetning eller er der krav om revisorbistand, så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk.

Vær opmærksom på, at 2+ Revision ikke behandler anmodninger om revisorbistand der modtages direkte fra Erhvervsstyrelsen uden at der er indgået forudgående aftale mellem 2+ Revision og virksomheden. Du skal derfor kontakte os for en aftale, FØR du angiver vores revisoroplysninger i slutindberetningen.