Virksomheder der har ansøgt og modtaget Covid-19 kompensationer for tabt omsætning, lønkompensation og/eller faste omkostninger skal indberette slutafregning til Erhvervsstyrelsen via webløsningen www.virk.dk.

Fristen var oprindeligt fastsat til 30. september 2022, men blev udsat til 30. oktober 2022 og er nu yderligere udsat til 30. november 2022.

Indberettes slutafregningen ikke, vil hele kompensationen skulle tilbagebetales. Det betyder, at har din virksomhed ikke opfyldt betingelserne for kompensationen – kan du reelt undlade af slutindberette. Er din virksomhed lukket – skal du fortsat slutindberette kompensationsordningerne, men du vil formentlig ikke få digital adgang til slutindberetningen – du skal da kontakte Erhvervsstyrelsen.

Vær endvidere opmærksom på, at der ved slutindberetning af ordninger for tabt omsætning (selvstændige) og lønkompensation kan være krav om revisorbistand, hvor det kræves at revisor udføre en række handlinger og senest 8 uger efter virksomhedens slutindberetning uploader erklæring om revisorbistand.

Du kan læse mere om slutindberetningerne her.

Er du i tvivl om din virksomheds slutindberetning, eventuelle krav til revisorbistand eller tilsvarende, så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.