De generelle kompensationsordninger er forlænget frem til og med 5. april 2021 som følge af Regeringens genåbningsplan.

Genåbningen omfatter foreløbigt fra 1. marts 2021:

  • Udsalgsbutikker med et butiksareal under 5.000 m2
  • Udendørs fritids- og kulturaktiviteter – med visse restriktioner (antal, krav om negativ test mv.)
  • Afgangsklasse (9. og 10. klasser) samt efterskoler og højskoler i visse områder (Nordjylland, Vestjylland og Bornholm)

Alle virksomheder kan ansøge om den forlængede kompensation – også virksomheder der er omfattet af adgangen til at genåbne fra 1. marts 2021.

Eksempel:

En frisørsalon beliggende i Sydjylland søger for samlet periode 9/12 2020 til og med 5/4 2021.

For perioden 21/12 2020 til 5/4 2021 (foreløbigt) er virksomheden tvangslukket med kr. 0 i omsætning.

Kompensationen: 100% kompensation i tvangslukningsperioden, forholdsmæssig kompensation (reduceret kompensation) i den åbne periode; 9/12 – 20/12 2020

Det er i forhold til ansøgningen fortsat uvist, om den såkaldte referenceperiode for omsætningen (der aktuelt er 1/12 2019 – 29/2 2020) forlænges tilsvarende som følge af de forlængede ordninger.

Virksomheder der allerede har ansøgt om kompensation skal genansøge for at opnå kompensation for den forlængede periode. Har din virksomhed adgang til at genåbne fra 1. marts 2021, anbefaler vi at du vurderer om der er behov for fornyet ansøgning – idet din omsætning i den åbne periode 1/3 – 5/4 2021 skal være faldet med mere end 30% for at opnå kompensation.

Du skal genansøge, hvis:

  • Du forventer et omsætningstab i den åbne periode på over 30%
  • Hvis du tidligere har ansøgt om kompensation for selvstændige med en max. sats på kr. 23.000 (ny max. sats er kr. 33.000)
  • Hvis du tidligere har ansøgt om kompensationer for de forkortede perioder frem til 17. januar 2021 eller 7. februar 2021

Er du i tvivl, så kontakt din revisor hos 2+ Revision eller ring til os på 7453 2299 eller kontakt os på info@2plus-revision.dk.