(OPDATERET 4. JUNI 2021)

Som følge af Coronarestriktionerne fra nytår og henover foråret, er en række frister vedr. regnskaber og skatteforhold udskudte – bl.a. afledt af, at der samtidig er en række aktuelle frister vedr. Coronakompensationer.

De aktuelt gældende frister er:

 • Godkendelse af årsrapporter for selskaber, erhvervsdrivende fonde, erhvervsdrivende foreninger mv. for regnskabsår der afsluttes 31/12 2020: 30. juni 2021 (oprindelige frist 31. maj 2021)
 • Indberetning af oplysningsskema (selvangivelse) for selvstændige*, selskaber, fonde og visse foreninger: 1. september 2021 (oprindelige frist 1. juli 2021). Fristforlængelsen gælder ikke personers adgang til frivillig indbetaling af restskatter)
 • Slutindberetning af Coronakompensationer for perioden 9. marts – 31. august 2020: 30. september 2021 (oprindelige frist 30. juni 2021)
 • Ansøgningsfrist for Coronakompensationer i perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021: 31. august 2021 (for tabt omsætning/selvstændige, dog 31. juli 2021) (oprindelige frist 15. juni 2021)
 • Ansøgningsfrist for Coronakompensationer i perioden fra 1. marts 2021: 31. august 2021

*) Som selvstændige henregnes ejere af enkeltmandsvirksomheder, deltagere i I/S eller K/S og hovedaktionærer (ejer over 25% andel i selskab).

En række betalinger for virksomheder der er arbejdsgivere er tillige udskudt, således:

 • A-skat april 2021: 27. september 2021 (oprindelige frist 10. maj 2021)
 • A-skat maj 2021: 31. januar 2022 (oprindelige frist 10. juni 2021)

Udover de udskudte frister og betalingsdatoer – er der etableret ny adgang til ansøgning om A-skattelån og momslån:

 • Små/Mellemstore virksomheder kan søge om A-skattelån svarende til betalingen af A-skat i marts 2021. Ansøgningsfrist: 7. juni 2021 (tilbagebetaling: 1. februar 2023)
 • Små/Mellemstore virksomheder kan søge om A-skattelån svarende til betalingen af A-skat i oktober 2020: Ansøgningsperiode 8. juni – 22. juni 2021 (tilbagebetaling: 1. maj 2023)
 • Små/Mellemstore virksomheder kan søge momslån svarende til betalingen (tilsvaret) 1. juni 2021 (1. kvartal 2021): Ansøgningsperiode 2. juni – 16. juni 2021 (tilbagebetaling: 1. november 2022)

Har du tidligere søgt og modtaget momslån, er tilbagebetalingsfristerne således:

 • Momslån for betalingen 1. marts 2021: Tilbagebetaling 1. februar 2022
 • Momslån for betalingen 1. marts 2020: Tilbagebetaling 1. november 2021

Har du spørgsmål om frister eller din mulighed for udskydelse af offentlige betalinger, momslån eller tilsvarende – så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.