I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor.

Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt.

De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.

De aktuelt gældende regler for selskaber medfører, at der skal anvendes revisor og afgives erklæring om udvidet gennemgang (eller revision), hvis:

  • Balancesum over 4 mio.kr.
  • Nettoomsætning over 8 mio.kr.
  • Antal ansatte (gennemsnit) 12

Skærpelserne medfører, at selskaber – uanset ovenstående størrelsesgrænser – skal anvende revisor, hvis:

  • Balancesum over 50 mio.kr.
  • Virksomheder omfattet af særlige risikobrancher (11 branchekoder), når nettoomsætningen er over 5 mio.kr.

Der er yderligere indført krav om revisorerklæring på årsrapporten, når selskabet, selskabets ledelse eller ejere tidligere har accepteret et bødeforlæg for overtrædelse af selskabs-, regnskabs-, skatte- eller afgiftslovgivningen. Revisorpligtskravet består også, hvor et ledelsesmedlem har været pålagt konkurskarantæne.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere – bl.a. i forbindelse med den nye bogføringslov – kræve revisorpligt, hvor en regnskabs- eller bogføringskontrol konstaterer fejl eller mangler. I tilknytning hertil kan styrelsen kræve en revisorerklæring om overholdelse af bogføringsloven – uagtet at der ikke tidligere er afgivet negativ erklæring om dette forhold.

De nye skærpede krav til anvendelse af revisor medfører, at virksomheder der fravælger revisor fremover udsættes for en større kontrolrisiko og dermed øget risiko for påbud om revision.

Revisorpligten kræver at der anvendes en godkendt revisor – som er enten registreret eller statsautoriseret revisor.

Vil du vide mere om dine muligheder for brug af revisor, revisors erklæringstyper og arbejdsomfang – så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.