Fristen for selskabers indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023.

Fristforlængelsen kommer efter at Skattestyrelsens bagvedliggende system har været nedlukket i en periode i foråret på grund af vedligeholdelse og opdatering samt efterfølgende ustabil afvikling af systemerne – hvilket har medført mange timeouts og manglende loginadgang til indberetning.

Skattestyrelsen anbefaler dog, at der fortsat arbejdes på løbende indberetning for at undgå flaskehalse i systemet op mod den udskudte frist i august måned.

Fristudskydelsen gælder alene selskaber (aktie- og anpartsselskaber m.fl.). Udskydelsen omfatter således ikke selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) og omfatter tillige ikke fristen for indberetning af selskabers årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Sidstnævnte frist er uændret 30. juni 2023.

Har du behov for at vide om du er omfattet af de udskudte frister, så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.