15. april 2019 blev det vedtaget, at iværksætterselskaber skal udfases – således at eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til enten aktie- eller anpartsselskab senest 15. april 2021.

Den praktiske omdannelse sker ved, at iværksætterselskabets formue (egenkapital) opgøres til mindst kr. 40.000, svarende til kapitalkravet for et anpartsselskab. Opgørelsen af formuen sammensættes af den oprindeligt indskudte kapital (for mange kr. 1) tillagt samlede overførte overskud frem til omdannelsestidspunktet.

Denne opgørelse kan kræve, at der skal indskydes yderligere midler fra ejeren – f.eks. således:

 

Iværksætterkapital kr.

1

Samlet overskud (efter skat) i iværksætterselskabets levetid kr.

19.500

SAMLET FORMUE

19.501

Nødvendigt indskud fra ejeren (enten kontant til selskabets bankkonto eller i værdier der modsvarer indskuddets størrelse) kr.  

20.499

SAMLET FORMUE/KAPITAL VED OMDANNELSE KR.

40.000

 

Følgende krav skal opfyldes på omdannelsestidspunktet (før omdannelsen kan gennemføres og registreres i CVR/Erhvervsstyrelsen):

  1. Omdannelsen skal være besluttet på en generalforsamling
  2. Vedtægterne skal være opdateret til ApS (anpartsselskab)
  3. Formuen/Egenkapitalen skal mindst udgøre kr. 40.000:
    • Godkendt revisor bekræfter dette igennem en vurderingsberetning eller
    • Ledelsen bekræfter kapitalens tilstedeværelse

Model 3 b kan alene anvendes, hvis iværksætterselskabets seneste årsrapport er revideret af en godkendt revisor og at omdannelsen gennemføres senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning – for det regnskabsår, hvori årsrapporten er revideret af godkendt revisor.

Iværksætterselskaber der ikke er omdannet ved fristens udløb vil af Erhvervsstyrelsen blive tvangsopløst – efter udløbet af en kort erindringsfrist.

Hos 2+ Revision har vi stor erfaring med omdannelse af iværksætterselskaber mv. Kontakt din 2+ revisor eller ring til os på telefon 7453 2299 (eller mail info@2plus-revision.dk) hvis vi skal hjælpe dig igennem en omdannelse.