Der er indgået en politisk aftale om skærpelse af kravene om anvendelse af revisor og for visse virksomheder udvidede krav om revisionspligt af virksomhedernes årsrapporter.

Målet med den nye politiske aftale er bl.a. at skærpe indsatsen overfor skatte- og momssnyd. Den nye aftale medføre, at flere virksomheder bliver forpligtet til at anvende en statsautoriseret eller registreret revisor ved udarbejdelse af virksomhedens årsrapport.

Pligten om brug af revisor indtræder for virksomheder der har en omsætning på over 5 mio.kr. og samtidig er omfattet af en specifik branche. Aktuelt er der udpeget 11 brancher, som er omfattet af pligten til at anvende revisorbistand, bl.a. virksomheder indenfor vejgodstransport, restauranter/pizzariaer, grillbarer, caféer, webhosting samt engros- og detailhandel med biler. Branchelisten revurderes løbende.

For virksomheder med en balancesum over 50 mio.kr. indføres en ny revisionspligt, uagtet at omsætning og antal ansatte er under de grænser der hidtil har været gældende.

Sammen med ændringerne omkring revisor-/revisionspligten, indføres en række andre bestemmelser:

  • Erhvervsstyrelsen får adgang til at undersøge bogholderiet i nystartede virksomheder før første årsrapport udarbejdes
  • Indsendelsesfristerne ensartes, således at både årsrapport og selvangivelse skal indberettes senest 6 måneder efter statusdagen
  • Kravet om, at virksomheder skal kunne håndterer kontanter fjernes for virksomheder, der alene handler i B2B-segmentet (handel mellem virksomheder)

De nye regler forventes udmøntet i lov i efteråret 2021 og forventes at træde i kraft fra 1. januar 2022.

Revisor-/revisionspligten gælder fortsat kun for aktie-, anparts- og iværksætterselskaber, fonde og visse erhvervsdrivende foreninger.

Er du i tvivl om, hvor vidt din virksomhed omfattes af de nye regler og hvad de betyder for dig – så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller på info@2plus-revision.dk.