Som led i en ny langsigtet virksomhedsstrategi, har OL REVISION HADERSLEV juridisk ændret virksomhedsnavn til 2+ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.

Hvad betyder navneskiftet så. Faktisk intet på nuværende tidspunkt – dog skal du blot være opmærksom på som kunde, at når du giver os autorisation til SKAT eller vælger os, som generalforsamlingsvalgt revisor og laver anmeldelsen heraf til CVR (eller henter CVR-udskrift), så vil revisor ikke stå som OL Revision Haderslev, men derimod 2+ Revision.

I det daglige drives revisionsvirksomheden fortsat under navnet OL REVISION HADERSLEV.

Hos OL Revision Haderslev, anvender vi også andre virksomhedsnavne – således:

  • Vandværkernes Revision anvendes som virksomhedsnavn, når vi betjener vores mange vandværkskunder – et område som vi igennem mange år har oparbejdet særligt indgående kompetencer indenfor
  • Revisoren i Sisimiut anvendes som virksomhedsnavn, når vi betjener vores mange kunder med relation til Grønland – enten som grønlandsk virksomhed, dansk lønmodtager i grønlandsk virksomhed eller dansk/udenlandsk virksomhed med aktiviteter i Grønland.

Du kan læse mere om os på hjemmesiden under fanen “om os”. Vil du vide mere om vores specialer eller virksomhedsnavne, så kontakt os gerne for en dialog.