Digitaliseringen er kommet for at blive!

Du skal huske løbende at tjekke indholdet af din eBoks. Driver du virksomhed, kan du i dag få adgang til din eboks på alle de virksomheder hvortil du er tilknyttet som tegningsberettiget – ved anvendelse af dit private NemID. Det betyder, at du ikke skal anvende flere forskellige NemID for at gå på eBoks.

Samme forhold gør sig gældende for oplysninger i skattemappen – som du finder på www.skat.dk. Her kan du logge på din private skattemappe samt på virksomhedens skattemappe – alt sammen med din private NemID, forudsat at du er indehaver/enetegningsberettiget til virksomheden.

Vi anbefaler, at du etablerer en fast rutine for kontrol af indholdet i eboks – f.eks. hver fredag eller sidste fredag i måneden. Alle informationer fra det offentlige sendes via eboks systemet, og manglende respons kvalificerer ikke til dispensation fra frister, betalingskrav mv.

Er du i tvivl om anvendelse af eboks og adgang til din skattemappe, så kontakt os for en gennemgang af systemet.