Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020.

Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri omdannelse skal være vedtaget senest 1. juli 2020 og herefter anmeldes på virk.dk indenfor de selskabsretlige frister.

Regnskabs- og selvangivelsesfristerne for regnskaber der afsluttes 31. december 2019 er udskudt til 1. september 2020.

Øvrige betalings- og indberetningsfrister er udskudt således:

Skat/afgift Periode Normal frist Udskudt frist
A-skat April 2020 10. maj 2020 10. september 2020
A-skat Maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020
A-skat Juni 2020 10. juli 2020 10. november 2020
A-skat Juli 2020 10. august 2020 Ikke udskudt
A-skat August 2020 10. september 2020 29. januar 2021
A-skat September 2020 12. oktober 2020 31. marts 2021
A-skat Oktober 2020 10. november 2020 31. maj 2021
Moms 1. halvår 2020 1. september 2020 1. marts 2021
Moms 1. kvartal 2020 2. juni 2020 1. september 2020
Moms 2. kvartal 2020 1. september 2020 Ikke udskudt
Moms 3. kvartal 2020 1. december 2020 1. marts 2021
Lønsumsafgift 2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
Lønsumsafgift 3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020
Lønsumsafgift 2019 (rest) 15. august 2020 Ikke udskudt

Der er aktuelt ingen udskydelse vedr. betaling af selskabsskatter. Det betyder at a’conto selskabsskat vedr. 2. rate for indkomståret 2020 skal betales 20. november 2020. Tilsvarende skal rest selskabsskat for indkomståret 2019 betales 20. november 2020.

Andre punktafgifter er som udgangspunkt ikke udskudt, herunder vandafgift for vandværker samt spilafgifter for afgiftspligtige virksomheder.

Du kan læse mere om udskudte frister mv. på SKAT’s hjemmeside her.