Aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende foreninger og fonde skal årligt indsende deres årsrapport til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen.

Offentliggørelsen sker via www.cvr.dk, hvor årsrapporterne er offentligt tilgængelige og gratis kan læses/hentes.

Årsrapporter for selskaber m.fl. skal godkendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb og skal herefter indsendes til styrelsen senest 7 dage efter godkendelsen (efter fast praksis).

I forbindelse med fremlæggelse af en række nye kontrolkrav og ændret bogføringslov, er der samtidig stillet forslag om forlængelse af indsendelsesfristen fra 5 til 6 måneder – hvor forlængelsen som udgangspunkt får virkning for 2022-regnskaber.

Regeringen har fremsat og forventes at vedtage et forslag, som fremrykker fristforlængelsen – således at denne gælder for 31/12-2021 årsrapporter og senere årsrapporter. Årsagen til fremrykningen af fristforlængelsen skyldes de fortsatte virkninger af Covid-19, herunder de igangværende kompensationsordninger og den kommende frist for indberetning af slutafregninger.

Årsrapporter der efter årsregnskabsloven skal indsendes til offentliggørelse, skal indsendes via et særligt XBRL-format, der sikrer at relevante data kan udtrækkes systematisk efterfølgende.

Har du spørgsmål til årsrapporter og frister eller mangler revisor til udarbejdelse af dit selskabs årsrapport, så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk. Vi sidder klar til at hjælpe dig.