Der skrives og tales meget om de nye krav om ESG-rapportering som gradvist rammer erhvervslivet fra 2024 og frem.

ESG omfatter politikker og måling af:

 • Miljø/Klima
 • Sociale ansvar
 • Ledelse, herunder ledelsesforhold relateret til miljø og socialt ansvar

ESG er således en samling af tidligere politikker og måling af miljøforhold og virksomhedens sociale ansvar, SCR.

I første omgang rammer den obligatoriske ESG-rapportering de store virksomheder fra 2024. ESG-kravet vil dog gradvist blive implementeret for andre virksomheder i en periode frem mod 2030. ESG-kravene – herunder rapporteringen – er bestemt et EU direktiv og således et fælleseuropæisk krav til alle virksomheder.

Det forventes, at mange virksomheder der ikke før efter 2030 er omfattet af reglerne vil blive afkrævet oplysninger om miljø og socialt ansvar, når de er leverandører til virksomheder der er omfattet af reglerne allerede fra 2024. Yderligere må det forventes, at større offentlige udbud vil kræve et omfang af måling og rapportering om miljø- og sociale forhold.

Vil du forberede din virksomhed på de nye krav – og samtidig igennem området signalerer bevidsthed om miljøforhold og socialt ansvar, kan du med fordel gennemføre nedenstående steps:

 1. Redegør for, hvilken indsats I allerede arbejder med (f.eks. affaldssortering, minimering af udskrivning, automatisk tænd/sluk af lys, indkøb af bio-produkter, bidrag til non-profit organisationer osv.)
 2. Redegør for, hvad I arbejder hen mod – hvad er Jeres mål (fastsættes både verbalt og evt. som måltal på udvalgte områder)
 3. Fastsættelse/udvælgelse af relevante nøgletal – der både skal måles på og indgå i fremadrettet indsats:
  1. Energiforbrug – f.eks. KwH (el), m3 (vand og varme)
  2. Brændstoftype for egne køretøjer – antal køretøjer på el (%-andel)
  3. Affald – vægt i afleveret affald, herunder ”restaffald”
  4. Udgifter til flyrejser
  5. Sygefravær
  6. Arbejdsulykker
  7. Kønsfordeling – samlet og i ledelse
  8. Bidrag til non-profit organisationer
  9. Betaling til samfundet (A-skatter, moms, virksomhedsskat)
  10. Antal elever/lærlinge (%-andel af samlede antal ansatte)

ESG-rapporteringen kan du lade indgå frivilligt i virksomhedens årsrapport, enten som en del af virksomhedens ledelsesberetning eller som en supplerende beretning. Anvender du nøgletal, kan du øge værdien af disse igennem en revisorerklæring om nøgletallene.

Vil du høre mere om ESG-rapportering og hvordan du kommer i gang – så kontakt din 2+ revisor på telefon 7453 2299 eller info@2plus-revision.dk.