Fristen for ansøgning af de sidste Covid-19 kompensationsordninger for perioden frem til 28. februar 2022 nærmer sig; Fristen er 31. marts 2022. Ansøgning sker via www.virk.dk.

Alle kompensationer skal slutafregnes – den oprindelige frist var 30. juni 2022 – men fristen er nu udskudt til 30. september 2022. Slutafregning sker ved login via www.virk.dk – de digitale løsninger til slutafregning forventes klar/åben fra medio maj 2022.

De ordninger der skal slutafregnes er:

  • Kompensationer ansøgt for perioden (eller dele heraf) 1. september 2020 til og med 30. juni 2022

Har du ansøgt og modtaget kompensationer, skal du slutafregne – hvilket betyder at du skal indberette faktiske tal for den ansøgte periode – herefter opgøres om du skal betale dele af kompensationen tilbage eller eventuelt er berettiget til yderligere kompensation.

Hvis du ikke slutafregner (indberetter) indenfor fristen, vil hele kompensationen være tilbagebetalingspligtig. Der vil formentlig blive etableret kortere betalingsordninger ved tilbagebetalingskrav – formentlig maksimalt fordelt over 3 rater.

Virksomheder der er lukket/ophørte efter modtaget kompensation skal også slutafregne – ellers vil hele kompensationen også i disse tilfælde blive krævet tilbagebetalt.

Alle virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensationer modtager i løbet af april/maj meddelelse om slutafregningskravet via eBoks/digital post. Vær opmærksom på brevet fra Erhvervsstyrelsen og vær særligt opmærksom på, om der i brevet er angivet krav om revisorbistand i forbindelse med slutafregningen – idet dette krav ikke kan fraviges. En vis tilfældig del af slutafregningerne vil blive udtaget til særlig kontrol, dels igennem krav om revisorbistand og dels via en kontrol hos Erhvervsstyrelsen.

Har du brug for bistand vedrørende slutafregningerne så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller mail info@2plus-revision.dk.