Opdateret: 11. december 2020

Folketinget har vedtaget en række tiltag og initiativer vedr. den stigende smitte – som afføder nye muligheder for at søge kompensationer samt håndtering af allerede søgt og modtaget kompensation. Vi giver dig her et kort overblik:

  • Eksisterende ordninger fra sommer og sensommeren er foreløbigt forlænget til 31. januar 2021 (gælder ordninger for tvangslukkede virksomheder og virksomheder direkte eller indirekte påvirket af rejseanbefalinger, forsamlingsforbud mv.)
  • Forårets kompensationsordninger indenfor lønkompensation, ordning for selvstændige (omsætningstab) og faste omkostninger er genåbne for en ny periode, foreløbig fra 11. december 2020 til og med 3. januar 2021 (virksomheder i de 38 kommuner der blev omfattet af lokale/regionale restriktioner kan søge fra 9. december 2020)
  • Eksisterende restriktioner vedr. forsamlingsforbud (max. 10 personer), mundbindskrav mv. er foreløbigt forlænget til 28. februar 2021
  • Slutafregninger skal indberettes til virk.dk for ALLE virksomheder der har modtaget kompensationer som følge af COVID-19. Den udskudte frist 8. februar 2021 er igen udskudt – nu frem til 31. maj 2021. Virk.dk forventer at åbne den digitale løsning for slutindberetning medio januar 2021
  • Udskudte betalingsfrister for skatter og moms er uændrede – det betyder at du i januar, marts og maj skal betale dobbelt A-skatter som følge af udskudte betalinger fra 2020 – og at du 1. marts 2021 skal betale helårsmoms (hvis du er halvårsregistreret for moms). Er du kvartalsmomsregistreret skal du 1. marts 2021 betale moms for hhv. 3. og 4. kvartal 2020.

Forventer din virksomhed allerede nu at blive udfordret på likviditet som følge af en række dobbeltbetalinger som følge af udskudte betalingsfrister – så anbefaler vi at du kontakter SKAT for etablering af betalingsordning. Kontakt 2+ Revision, hvis vi skal hjælpe dig med etablering af aftale eller få overblik over din likviditetsforhold som følge af de kommende måneders ekstra betalinger.

2+ Revision holder dig løbende opdateret om nye krav, nye ordninger og udskudte frister mv. Følg vores hjemmeside eller tilmeld dig vores nyhedsmail, så er du sikker på at få opdateret info om situationen og meget andet.