Opdateret den 29. december 2020:

Fra 17. december 2020 og frem til og med foreløbigt 17. januar 2021 er indført en række nye restriktioner til imødegåelse af smittespredningen.

Restriktionerne omfatter:

 • Storcentre og butikker heri skal holdes lukket fra og med den 17. december 2020 (det gælder ikke butikker med adgang direkte fra gaden)
 • Byggemarkeder, boligcentre, møbelforretninger og andre store udvalgsbutikker (nonfood) skal holdes lukket fra og med den 17. december 2020 – hvis butiksarealet udgør 5.000 m2 eller derover
 • Serviceerhverv skal holdes lukket fra og med den 21. december 2020 – omfatter bl.a. frisører, massører, skønhedsklinikker, køreskoler mv. Sundhedsvirksomheder er ikke omfattet – f.eks. fysioterapeuter, kiropraktikere, tandlæger m.fl.
 • Alle detailhandelsbutikker uanset størrelse skal holdes lukket fra og med den 25. december 2020 (indtil foreløbigt til og med 17. januar 2021) – omfatter f.eks. tøjbutikker, legetøjsforretninger, boghandel mv. Butikker der tillige omfatter pakkeudlevering, må holde åbent for denne aktivitet
 • Restauranter, caféer, cafeteria m.fl. er allerede omfattet af lukningspåbud fra og med 11. december 2020 (beliggende i de 69 indledningsvist omfattede kommuner dog fra 9. december 2020). Der må holdes åbent for take-away salg
 • Idrætsforeninger, svømmehaller, biografer, teater, lege- og badeland er omfattet af allerede igangsat lukningspåbud fra og med 11. december 2020
 • Kulturinstitutioner og oplevelses- og eventaktiviteter (f.eks. zoologiske haver m.fl.) er omfattet af allerede igangsat lukningspåbud fra og med 11. december 2020

Hvad må i hele perioden holde åbent:

 • Supermarkeder og andre dagligvarebutikker (fødevarer), f.eks. bagerbutik, slagterforretning o.lign. (nonfood-afdelinger i supermarkeder, der er adskilt fra dagligvarebutikken skal holdes lukket)
 • Apoteker
 • Andre specialforretninger der f.eks. forhandler medicinsk udstyr

I forbindelse med de omfattende restriktioner, er de generelle kompensationsordningerne fra foråret genåbnet:

 • Lønkompensation – for hjemsendte medarbejdere
 • Faste omkostninger
 • Omsætningstab for selvstændige og freelancere

Ansøgningsmuligheden til kompensationsordningerne er endnu ikke åbne på virk.dk.

Der er samtidig ikke udmeldt klare vilkår for de genåbnede ordninger, for så vidt angår:

 • Referenceperiode (i foråret var referenceperioden 2. kvartal 2019) – vi forventer referenceperioden bliver en tilsvarende periode i 2019
 • Forudgående realiserede faste omkostninger (i foråret var denne periode 1. december 2019 – 29. februar 2020) – vi forventer periode for realiserede faste omkostninger forbliver uændret

De genåbnede kompensationsordninger gælder for hele landet fra og med 11. december 2020 – dog fra 9. december 2020 for virksomheder placeret i regionalt nedlukkede kommuner.

Med de nye restriktioner fra og med 17. december 2020, vil der for de berørte virksomheder være adgang til at søge kompensation for hele perioden fra og med 11. december 2020 til og med 17. januar 2021, således at en del af perioden kan søges som ”tvangslukket”, hvilket medføre fuld kompensation i tvangslukningsperioden. Bemærk i den sammenhæng, at har der været salg i tvangslukningsperioden opfyldes kravet om tvangslukning ikke.

Er du i tvivl om, hvor vidt din virksomheden er omfattet af restriktionerne, hvorledes du skal forholde dig og/eller dine kompensationsmuligheder – så kontakt din revisor hos 2+ Revision eller kontakt os på mail info@2plus-revision.dk eller telefon 7453 2299.