Opdateret 10. februar 2021

Fra i dag den 12. januar 2021 er der åbnet for de generelle kompensationsordninger, som dækker alle virksomheder for perioden 9. december 2020 – 28. februar 2021. Flere ordninger er dog kun åbne for en kortere periode, således:

  • Lønkompensation pt. åben for ansøgning til og med 7. marts 2021 – ansøgningsfrist 16. april 2021
  • Faste omkostninger pt. åben for ansøgning til og med 28. februar 2021 – ansøgningsfrist 15. april 2021
  • Selvstændige/Freelancere pt. åben for ansøgning til og med 28. februar 2021 – ansøgningsfrist 15. april 2021

Hvis du ønsker at søge om kompensation allerede nu, kan du søge for de begrænsede perioder – jf. ovenfor – og senere genansøge for restperioden, når denne adgang åbnes.

Sideløbende hermed er ordninger der dækker virksomheder omfattet af særlige restriktioner, f.eks. forsamlingsforbud, rejserestriktioner mv. åbnet for ansøgning for den samlede periode 1. september 2020 til 28. februar 2021.

For de generelle ordninger – der er genåbnet – gælder følgende forhold:

  Kompensations-periode Referenceperiode, omsætning Referenceperiode, omkostninger  Bemærkninger
Selvstændige 9/12 2020 – 28/2 2021

(1/9 2020 – 28/2 2021)

1/12 2019 – 29/2 2020 (ændret)

(1/9 2019 – 28/2 2020)

Lønkompensation 9/12 2020 – 28/2 2021

(30/8 2020 – 28/2 2021)

Faste omkostninger 9/12 2020 – 28/2 2021 1/12 2019 – 29/2 2020 (ændret)

(Målrettet ordning: 1/7 – 31/8, 1/9 -31/10 eller 1/7 – 31/10 2019)

(Light ordning: 19/8 2019 – 31/1 2020)

Alle ordninger:

1/12 2019 – 29/2 2020

Revisorerklæring om:

  • Faste omkostninger i referenceperiode (revision/stikprøve)
  • Omsætning i referenceperiode (kontrol til registrering i bogføring)

Hvis der er ansøgt for en tidligere periode, skal dele af revisorerklæringen alene opdateres (hvis samme revisor anvendes).

 

Ansøgning sker via virk.dk – vælg herefter den ordning du vil ansøge efter.

Vær opmærksom på, at når du ansøger er du senere forpligtet til at indberette faktiske tal og omstændigheder for hver af de ordninger du ansøger:

  • Generelle ordninger fra foråret 2020 og målrettede ordninger frem til 31. oktober 2020: Slutindberetning skal foretages via virk.dk senest 31. maj 2021 (adgang forventes åbnet i februar 2021)
  • Generelle ordninger fra vinter 2020/21: Slutindberetning skal foretages via virk.dk senest 31. oktober 2021