De forskellige kompensationsordninger tilpasses fortsat. De altovervejende ændringer senest omfatter generelle forlængelser af ordningerne.

Herudover er der etableret en ny kompensationsordning for faste omkostninger, som omfatter en snævre kreds af virksomheder.

Vi har samlet et overblik over ordningerne og ændringerne heri nedenfor:

  Kompensations for omsætningstab (kompensation til selvstændige) Lønkompensation Kompensation for faste omkostninger Kompensation for faste omkostninger – for virksomheder omfattet af særlige restriktioner
Oprindelige periode 9/3 – 8/6 2020 9/3 – 8/6 2020 9/3 – 8/6 2020 9/7 – 31/8 2020
Forlænget til 8/8 2020 29/8 2020 8/7 2020
Ansøgningsfrist 31/8 2020 30/7 2020 31/8 2020 31/8 2020
Omfattede ·         Selvstændige og freelancere

·         Medarbejdende ægtefælle i enkeltmandsvirksomhed

·         Ejere af kapitalselskaber, forudsat ejerandel på mindst 25% OG aktiv deltagelse i drift

·         Omsætningstab på mindst 30%

·         Virksomheder hvor mindst 30% af medarbejderstaben er hjemsendt ELLER mindst 50 ansatte (alternativet er afskedigelse)

·         Medarbejdere er hjemsendt med løn (dog fratrukket egen anvendelse af ferie mv.)

·         Omsætningstab på mindst 35%

·         Faste omkostninger i 3-måneders periode udgør mindst kr. 12.500

·         Virksomheder med forbud mod at holde åbent, eller hvor forbud ophæves FRA 8. juni 2020 eller senere (Hvor forbud ophæves 8/6 2020, kan kompensationsperioden kun gå frem til 8/8 2020)

·         Aktiviteter påvirkes af begrænset forsamlingsforbud på 500 personer

·         Aktivitet direkte påvirket af grænselukninger

·         Aktivitet direkte påvirket af Udenrigsministeriets rejsevejledning

·         Omsætningstab på mindst 35%

Kompensationen ·         Kr. 23.000 pr. måned, dog max. 90% af tabet – dog 100% i periode med forbud mod at holde åbent ·         Max. kr. 30.000 pr. fuldstidsansatte, dog max. 75% for funktionærer – 90% for timelønnede ·         Faste omkostninger kompenseres således:

o    Tab 35-60%: 25%

o    Tab 60-80%: 50%

o    Tab 80-100%: 80%

o    Tvangslukket: 100%

·         Revisoromkostninger til brug for ansøgningen kompenseres med 80%, dog max. kr. 16.000

·         Kompensationen fastsættes således:

o    Tab 35-40%: 25%

o    Tab 40-45%: 30%

o    Tab 45-50%: 35%

o    Tab 50-55%: 40%

o    Tab 55-60%: 45%

o    Tab 60-65%: 50%

o    Tab 65-70%: 55%

o    Tab 70-75%: 60%

o    Tab 75-80%: 65%

o    Tab 80-85%: 70%

o    Tab 85-90%: 75%

o    Tab 90-100%: 80%

·         Ved forbudsperiode ydes 100% kompensation

Regulering fra tidligere ansøgning ·         Hvis periode ønskes forlænget fra 3 til 4 eller 5 måneder

·         Hvis der tidligere ”kun” er ydet kompensation med 75% (senere hævet til 90%)

·         Hvis perioden ønskes forlænget fra 3 til 4 eller 5 måneder (vær opmærksom på restriktioner ved 5 måneder, kræver at der tidligere er søgt senest 8/6 2020) ·         Hvis periode ønskes forlænget fra 3 til 4 måneder

 

Har du brug for hjælp til ansøgning om kompensation som følge af Coronakrisen, eller har du behov for at genansøge som følge af udvidelse af eksisterende ordninger – så kontakt din revisor hos 2+ Revision på telefon 7453 2299 eller skriv til os på info@2plus-revision.dk.