Mange nye og komplekse regler kombineret med en fortsat overforsigtighed i den traditionelle bankverden medføre, at det at søge ny kapital/finansiering eller blot tilpasse/udvide de eksisterende faciliteter i et pengeinstitut, kan kræve en stor indsats igennem udarbejdelse af dokumenter, budgetter osv.

Herudover oplever de fleste ejerledere/virksomhedsindehavere en uforholdsmæssig lang ekspeditionstid – herunder svartider – på mulighederne for etablering af kreditter og/eller udvidelse af eksisterende faciliteter. Disse forhold medføre i mange tilfælde, at man afholder sig fra at søge finansiering eller supplere nuværende finansiering med ny til f.eks. vækst.

Har det traditionelle system på den måde spillet fallit. Det tror vi ikke – men det har medført, at nye måder at tænke finansiering på vinder stadig mere frem i Danmark. Crowdfunding er en af de hurtigst voksende alternative finansieringskilder i øjeblikket. Internationalt er der ikke tale om et nyt fænomen, men konceptet er fortsat relativt nyt herhjemme. Nyt er som bekendt farligt – det betyder også at væksten i nye crowdfunding-lån de første år har bevæget sig langsomt. Indenfor de seneste 2-3 er der dog sket en holdningsændring og stadig flere afprøver denne mulighed for finansiering enten sideløbende med bankdialogen eller helt uden forudgående dialog med pengeinstituttet.

Vil du vide mere om mulighederne for crowdfunding, kan du læse om dette hos en af landets største udbydere pt. – Lendino – lige her. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig igennem crowdfunding processen – kontakt statsaut. revisor Per Kristensen, telefon 7453 2299 eller mail per@olrevision-haderslev.dk.