Siden efteråret 2018 har 2+ Revision været repræsenteret i Grønland igennem samarbejde med “Revisoren i Sisimiut” med kontor i Sisimiut, Holsteinsborg.

Fra cirka 1. juli 2023 etablerer 2+ Revision en permanent afdeling i Grønland beliggende på H J Rinks Vej 15 i Nuuk, Godthåb. Afdelingen vil i det daglige blive drevet under navnet SFAI GRØNLAND som et statsautoriseret revisionsfirma. Med det anvendte navn signaleres samtidig, at 2+ Revision og vores grønlandske afdeling er globalt funderet igennem deltagelse i det globale revisions- og rådgivningsnetværk SFAI Global (Santa Fe Associates International).

Du kan allerede nu kontakte vores permanente afdeling således:

  • Mail: info@sfai-greenland.gl
  • Telefon: +299 582299

Vores bemanding på kontoret i Nuuk vil fra starten ske via vores medarbejdere fra Danmark kombineret med aftaler med “Revisoren i Sisimiut” (Knud Oxenvad) – men afdelingen forventes fast bemandet fra efter sommerferien 2023.

Med den faste etablering i Nuuk styrkes vores position i Grønland yderligere – idet samarbejdet med Revisoren i Sisimiut fastholdes – således der reelt vil være 2 lokationer i Grønland fremover.

Vil du vide mere om vores faste etablering i Grønland, så er du velkommen til at kontakte statsaut. revisor Per Kristensen (info@sfai-greenland.gl).

Er du revisor med mindst 5 års erfaring og mod på nye eventyr i Grønland, så kontakt os for en dialog om dine muligheder.