(OPDATERET 2. JUNI 2021)

Har din virksomhed ansøgt og modtaget kompensation efter en eller flere hjælpeordninger i én eller flere perioder, der er afsluttet senest 31. august 2020 – så er det snart tid til, at din virksomhed skal slutindberette faktiske realiserede oplysninger.

Fristen for slutindberetning er netop forlænget til 30. september 2021.

Alle virksomheder, der har modtaget kompensationer har automatisk modtaget meddelelse om slutindberetningen i eboks. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt kontrollere din virksomheds eboks – idet der sammen med informationen om slutindberetning fremgår, om du skal bruge revisorbistand ved slutindberetningen.

Ved slutindberetning skal du have følgende oplysninger klar – afhængig af hvilke ordninger du har modtaget kompensation efter:

Ordning Dokumentationskrav
Faste omkostninger ·         Råbalance/Saldobalance for omsætningskonti for den ansøgte kompensationsperiode

·         Råbalance/Saldobalance for resultatet i den ansøgte kompensationsperiode, hvis virksomheden havde underskud i 2019

·         Råbalance/Saldobalance for de faste omkostninger der indgår i grundlaget for den ansøgte kompensationsperiode

·         Kontospecifikationer af de relevante faste omkostninger i den ansøgte kompensationsperiode

·         Interne bilagsnumre der henviser til de faktiske bilag, der er grundlag for faste omkostninger i den ansøgte kompensationsperiode

·         Relevante bilag: Kun aktuelt, hvis Erhvervsstyrelsen separat anmoder herom

Selvstændige (tabt omsætning) ·         Råbalance/Saldobalance for omsætningskonti for den ansøgte kompensationsperiode
Lønkompensation ·         Oversigt over faktisk hjemsendte medarbejdere (navn og cpr.nr.)

·         Faktisk løn pr. måned og beskæftigelsesgrad pr. uge (timer) for de faktisk hjemsendte uger

·         Start og slutdato på faktisk hjemsendelse samt antal genindkaldelsesdage i perioden (dage på arbejde)

 

Indsender du ikke afsluttende oplysninger indenfor fristen – vil hele den modtagne kompensation som udgangspunkt blive krævet tilbagebetalt.

Når slutindberetningerne er indsendt til Erhvervsstyrelsen – via virk.dk – beregner styrelsen den endelige kompensation. Dette kan medføre, at din virksomhed modtager yderligere kompensation eller bliver opkrævet for meget udbetalt kompensation.

Hvis du opkræves for meget kompensation, er der mulighed for etablering af betalingsaftale for tilbagebetalingen. Du kan også allerede nu frivilligt tilbagebetale modtagen kompensation – det gør du ved at sende en anmodning om frivillig betaling til Erhvervsstyrelsen. Du finder anmodningen her.

Har du brug for rådgivning/bistand vedrørende slutindberetningen eller har du modtaget krav om revisorbistand, så kontakt 2+ Revision på telefon 7453 2299 (info@2plus-revision.dk).