Den 9. april 2019 vedtog Folketinget loven, der afskaffer IVS’erne (Iværksætterselskaberne) og samtidig reducere kapitalkravet for ApS’er (anpartsselskaber).

Loven træder i kraft fra mandag den 15. april 2019. Det betyder, at det fra denne dato ikke længere er muligt at stifte IVS’er – men der kan fortsat uhindret ændres i de bestående IVS’er.

Alle IVS’er skal senest 15. april 2021 være omdannet til anparts- eller aktieselskaber. Det betyder, at IVS’erne inden denne frist skal have en formue på mindst kr. 40.000 – enten egen optjent eller ved yderligere indskud. IVS’er der ikke er omdannet indenfor fristen vil af Erhvervsstyrelsen blive tvangsopløst.

Kapitalkravene for ApS’er er samtidig nedsat fra kr. 50.000 til kr. 40.000. Det betyder at alle nystiftede ApS’er fra mandag den 15. april 2019 mindst skal have indskudt likvider eller aktiver med en værdi på kr. 40.000. Eksisterende ApS’er kan nedsætte deres kapital – enten ved overførsel til en særlig reserve under egenkapitalen eller ved at udbetale den overskydende kapital til ejeren. Vælger man at udbetale overskydende kapital, skal du som kapitalejer være opmærksom på, at udbetalingen sidestilles med et delsalg – hvorfor der skal opgøres en avance der er skattepligtig, hvis du ejer andelene personligt.

Vil du vide mere om de ændrede regler, så kontakt os gerne for en drøftelse – på telefon 7453 2299 eller info@olrevision-haderslev.dk.