Ejer du fast ejendom, som anvendes til udlejning eller på anden måde anvendes til erhverv – skal du være opmærksom på, at ejendommen som udgangspunkt er skattepligtig. Det betyder, at du skal beskatte en eventuel gevinst ved salg af ejendommen – et tab kan fratrækkes i fremtidige gevinster ved salg af ejendom (tabet giver altså ikke et her og nu fradrag).

Det ses ofte, at der i forbindelse med generationsskifte sker salg af virksomheden og dennes aktiver – men ofte bortset fra ejendom knyttet til virksomheden. Hensigten hermed kan være, at køberen i første omgang alene skal finde finansiering til købet af virksomheden – og ikke ejendommen, men på sigt senere kan købe ejendommen – f.eks. igennem en forkøbsret indgået i forbindelse med en virksomhedshandel.

Har sælgeren hidtil drevet virksomhed i personligt regi – og f.eks. anvendt virksomhedsskatteordningen – vil alle gevinster fra virksomheden indgå i virksomhedens indkomst, og dermed blive beskattet med mindst 22 % – eller op mod 53-56 % – såfremt virksomhedens overskud hæves til privatøkonomien. Det betyder, at gevinst ved salg af ejendom beskattes med en høj skattesats, herunder er omfattet af AM-pligt, ´hvilket medføre en “ekstra” skat på 8 % af gevinsten.

Det kan derfor være en god idé at planlægge handel med ejendom, således at virksomhedsordningen fravælges i salgsåret. Effekten er, at gevinst ved salg af ejendom bliver beskattet som kapitalgevinst – og dermed bl.a. undgår “ekstra” skatten på 8 % (AM-pligt). Det lyder jo således som en oplagt mulighed, at udtræde af virksomhedsordningen det år, hvor en ejendom sælges – ulempen og den vigtige overvejelse er dog, at såfremt man har oparbejdet opsparet overskud der foreløbigt er beskattet med den lave skatteprocent på blot 22 %, så vil hele denne opsparing komme til genbeskatning i udtrædelsesåret med op mod 56 % (reduceret for den foreløbige skat). Konsekvensen vil derfor oftest være, at en udtræden kræver mere likviditet til skattebetaling end skattebesparelsen vedr. AM-pligten.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder dig på salg af en ejendom og får foretaget konsekvensberegninger i forhold til gevinstbeskatning contra udtræden af virksomhedsordningen. De beskrevne forhold gælder ikke, hvor en ejendom besiddes af selskab.

Kontakt os, hvis vi skal gennemgå din skattesituation ved salg af ejendom.