Hvorfor Vandværkernes Revision

Vandværkernes Revision har igennem mange år oparbejdet erfaring og kompetencer indenfor vandforsyningssektoren – med særlig fokus på de private vandværker.

Vi samarbejder med bogføringsbureauer, revisorer, regnskabsbureauer og andre servicevirksomheder, som tilbyder administrative serviceydelser til vandforsyningssektoren. Vores speciale er, at udføre revision – eller andre tilsvarende erklæringsopgaver – for private vandværker, for at sikre uafhængigheden mellem vandværk og revisor. Vi bistår også folkevalgte/medlemsvalgte revisorer i deres arbejde.

Hos Vandværkernes Revision kan vi også tilbyde administrative løsninger indenfor bogføring, løn, indberetninger til offentlige myndigheder mv.

Vores primære fokus er dog udførelse af en uafhængig revision – hvilket sikres ved bl.a. at adskille revisionselementet fra administrative ydelser. I tilknytning til revisionsydelsen leverer vi kompetent rådgivning indenfor vandforsyningssektoren, skatte- og momsregler knyttet til branchen samt anden relevant rådgivning, f.eks. omregistrering fra forening/interessentskab til andelsselskab og tilsvarende.

I samarbejde med PK Kurser afholder vi løbende relevante kurser for bestyrelsesmedlemmer, kasserer m.fl. indenfor vandforsyningssektoren. Kontakt os, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring hvilke ydelser vi kan tilbyde dit vandværk.

Hvem er Vandværkernes Revision

Vandværkernes Revision er et statsautoriseret revisionsfirma, der er en del af 2+ Revision Statsaut. Revisorer.

Vi har base på Storegade 88, 1. i Haderslev (Fra 26. september Bygnaf 15, Haderslev).

Vi samarbejder med kompetente rådgivere og sparringspartnere, hvorigennem vi sikre en optimal, kompetent og kvalitetsbevist helheldsløsning for dig.

Kontakt os

+45 7453 2299