Vi søger bemanding til vores nye kontor i Nuuk – så er du revisor med mindst 5 års erfaring indenfor branchen og mod på nye oplevelser og eventyr, så er denne mulighed noget for dig.

Du vil indgå i et team med tæt løbende samarbejde med vores kontor i Danmark og vores daglige leder af Grønlands-kontoret. Opgaverne omfatter regnskabsudarbejdelse, erklæringsopgaver – herunder revision – samt skatte- og rådgivningsaktiviteter. Du vil betjene egen kundeportefølje og samtidig indgå i kontorets arbejde med udbygning af afdelingen, netværket og de mange nye kunderelationer.

Jobbet som revisor i vores Grønlands-afdeling medføre bosættelse i Grønland (Nuuk) for en periode på mindst ½ år. I forbindelse med jobbet tilbyder vi rejse til/fra Danmark, ligesom vi sikrer dine boligforhold, herunder evt. boligforhold for både dig og din familie – ligesom vi også kan hjælpe med formidling af job for evt. medrejsende ægtefælle/samlever.

Vil du høre mere om jobbet, så kontakt statsaut. revisor Per Kristensen på telefon 7453 2299 eller +299 582299 eller via mail per@2plus-revision.dk eller info@sfai-greenland.gl.