Erhvervsstyrelsen har igennem det seneste halve år intensiveret kontrollen af forhold i regnskaber, der indsendes. De aktuelle regnskaber omfatter årsrapporter fra aktie-, anparts- og iværksætterselskaber, hvor styrelsen foretager opfølgende kontrol i følgende tilfælde:

  • Forhold, hvor revisor i sin erklæring har anført bemærkninger – f.eks. om ulovlige udlån eller ukorrekt angivelse/indberetning af skatter og afgifter
  • Forhold, hvor den tekniske regnskabsindberetning (XBRL-format) medføre en fejl eller observation – det kan være aktuelt, hvor der er negativ egenkapital, udlån til ledelse eller afskrivninger anføres med positivt tal

Når styrelsen udtager en sag til udvidet kontrol – vil dette oftest medføre:

  • Krav om dokumentation, inkl. revisorerklæring, på at forholdet er bragt i orden efterfølgende (f.eks. ulovlige udlån er indfriet inkl. pligtige renter)
  • Påbud om, at regnskaber for kommende 2 regnskabsår er underlagt lovpligtig revision

Vi vurderer, at mængden af kontroller afledt af digitale indberetninger vil være stigende for de kommende år.